Häiriövalo palaa mittaristossa

Häiriövalon syttyessä auton kojetaulussa tai mittaristossa on yleensä kyse viasta tai häiriöstä, johon tarvitsee tutustua tarkemmin ennen mahdollista korjausta. Sähköjärjestelmien lisääntyessä myös vikavalojen määrä ja kirjo on kasvanut.

Merkkivalo kohdentaa vian

Kun jokin auton merkkivaloista syttyy mittaristossa, tarvitsee auto vianmääritystä ja tutkimista asian korjaamiseksi. Ensin on selvitettävä, mihin kyseinen vikavalo liittyy ja kuinka vakavasta asiasta voi olla kysymys. Tärkeää on myös keskeyttää ajaminen, jos ongelman vakavuus ei ole vielä tiedossa, ihan vain varmuuden vuoksi, jotta lisäyllätyksiltä vältytään.

Tarkistus- ja korjaustoimenpiteet riippuvat kyseistä merkkivalosta sekä havainnoista auton toimivuuden suhteen. Osa merkkivaloista vaatii testauslaitteistoa.

Tutustu myös:

Punainen vikavalo

Punainen on vaarasta varoittava väri, ja sama koskee myös auton häiriövaloja. Jos kojetaulussa tai mittaristossa syttyy punainen valo, yleensä tilanne on kriittisempi ja väärät toimenpiteet tällä hetkellä voivat syventää ongelmaa.

Punaisen vikavalon kohdalla esimerkiksi öljykannun kuva tarkoittaa, että moottorin öljyvoitelu voi olla puutteellinen. Tästä syystä moottori tulisi sammuttaa mahdollisimman pian, jos öljykannun kuva syttyy punaisena.

Seuraavaksi yleisin ja oleellisin punainen merkkivalo on akkuvalo, joka kertoo latauksen tilasta. Akkuvalon palaessa voi taasen auton latausjärjestelmä olla viallinen, jolloin autolla voi ajaa vain rajatun määrän ennen akun tyhjenemistä.

Keltainen vikavalo

Keltainen varoitusvalo on kuin huomiovalo, jolloin tilanne ei ole niin kriittinen. Yleisimpiä keltaisia varoitusvaloja ovat esimerkiksi moottorin häiriövalo, jarrujen vikavalo tai hiukkassuodattimen varoitusvalo.

Väristään tunnetusti keltainen ei ole yhtä kriittinen kun punainen vikavalo, joten välitöntä hätääntymisen tarvetta ei ole. Keltainen varoitusvalo kertoo myös mahdollisesta viasta, mutta ei sellaisesta joka aiheuttaisi yllättäviä lisäkorjauksia tai välitöntä vaaraa.

Vian tarkastus ja korjaus

Usein auton varoitus- tai häiriövalon palaessa voidaan tarvita osaavampaa apua tilanteen ratkaisemiseksi. Ammattimainen korjaamo osaa mahdollisesti jo kertoa automallikohtaisesti mistä on kysymys, kuullessaan oireet. Joskus kyseessä voi olla tunnettu tyyppivika, toisinaan edessä voi olla auton tutkiminen ja vian etsintä.